Concurrentie

De acties van uw concurrenten oefenen grote invloed op de effectiviteit van uw activiteiten uit. Daarom is het ook belangrijk te weten wat hun strategie op de korte en de lange termijn is, en hoe u hier het best op kan inspringen.
Ook is het van belang inzicht te hebben in de 'counteracties' die uw concurrentie zal ondernemen in antwoord op eventuele strategische en marketingactiviteiten of bijstellingen van uw kant.

Wij evalueren de concurrentie op hun relatieve krachten, producten of diensten en strategie. Zo analyseren wij uw concurrenten op een groot aantal variabelen, zoals op o.a.:

Bedrijf
- Doelgroepkeuze en –benadering
- Marketing/Promotie
- Positionering en Strategie
- Omzetgrootte/Financiële middelen
- Distributienetwerk/Verkoopkanalen
- Naamsbekendheid en Imago

Product/Dienst
- Assortimentsbreedte en diepte
- Specificaties en gebruiksvriendelijkheid
- Toepasbaarheid
- Prijsstelling
- Kwaliteit/Duurzaamheid

Deze informatie wordt dan gecombineerd met de specifieke competenties en krachten beschikbaar binnen uw organisatie en met u besproken.
Op basis hiervan adviseren wij u over te nemen acties om uw effectiviteit te verhogen en uw concurrentie een stapje voor te gaan.

<<terug naar overzicht diensten