Financiele dienstverlening

De opdracht
Voor een gerenommeerde en internationaal opererende vermogensbeheerder is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om een nieuw beleggingsfonds in de markt te zetten.

Hoofdvragen hierbij waren:
• Met wat voor soort fonds de vraag vanuit de markt het best werd beantwoord
• Hoe het nieuw te ontwikkelen fonds organisatorisch gezien het best vormgegeven kon worden
• Wat voor invloed het nieuwe fonds op het imago van de vermogensbeheerder zou hebben

Het onderzoek
Hiertoe is onderzocht hoe verschillende doelgroepen tegenover bepaalde beleggingsproducten staan, naar wat voor soort fonds momenteel de interesse uitgaat en wat voor specifieke kennis de vermogensbeheerder in huis moet hebben om bepaalde soorten fondsen goed te managen.

Uit de onderzoeksresultaten bleek o.a. dat er een algehele vraag vanuit de markt bestond naar een transparant en inzichtelijk beleggingsproduct dat goed gebruik maakte van hefboommogelijkheden om het rendement van de belegging te verhogen.

Het advies
Op basis van bovenstaande resultaten is geadviseerd:
• Een fonds samen te stellen van innovatieve beleggingsproducten die mogelijkheden voor rendementsverhogingen optimaal benutten
• Intern extra kennis aan te trekken om het fonds goed op te kunnen zetten en te managen
• De samenstelling en werking van het fonds op een duidelijke en inzichtelijke manier te communiceren naar de markt

Het resultaat
Door op basis van bovenstaande richtlijnen een beleggingsfonds samen te stellen zou de vraag vanuit de markt naar een inzichtelijk en innovatief fonds worden beantwoord, wat een positieve invloed op het imago van de vermogensbeheerder zou hebben.
Hierbij komt nog dat met deze strategie interne kennis en middelen optimaal benut - en zelfs uitgebouwd - zouden worden, wat de interne organisatie goed zou doen.

<<terug naar overzicht projecten