Levensmiddelen industrie

De opdracht
Voor een toonaangevend internationaal bedrijf actief in de business-to-business levensmiddelenindustrie is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om uit te breiden naar een nieuwe sector. Centraal stond hierbij de vraag of het bedrijf hiertoe haar productportfolio moest aanpassen en of de beoogde uitbreiding wel rendabel genoeg zou zijn.

Het onderzoek
Onderzoek wees uit dat er in deze nieuw te betreden sector zeker de behoefte bestond naar de producten die het bedrijf produceerde, maar dat het verkoopproces beduidend anders was dan het proces dat zich voordeed in de sector waar het bedrijf oorspronkelijk actief in was.

Na scenarioplanning van mogelijke verkoopprocessen voor de nieuwe markt en een analyse van het productassortiment van de organisatie is een strategie ontwikkeld waarbij de uitbreiding van activiteiten wel rendabel zou zijn.

Het resultaat
Op basis hiervan is besloten om in eerste instantie met het huidige productportfolio de nieuwe markt te betreden om op deze manier de risico’s van productontwikkeling te beperken.
Het aangaan van samenwerkingsverbanden met spelers die al actief in deze markt waren zorgde er voor dat het bedrijf kon voldoen aan de eisen die het verkoopproces in de nieuw te betreden markt stelde, zonder dat hier grote investeringen voor nodig waren.

<<terug naar overzicht projecten