Productie

De opdracht
Een toonaangevend internationaal opererend productiebedrijf vroeg om ondersteuning op de volgende gebieden:
- Welke potentiële gevaren voortkomen uit de opkomst van nieuwe concurrenten uit Azië - Hoe om te gaan met opkomende Aziatische concurrenten
- Hoe om te gaan met de toenemende prijsdruk binnen de sector
- Welke mogelijkheden er bestonden om uit te breiden naar nieuwe markten en/of sectoren
- Welke overige ontwikkelingen zich momenteel in de markt voordoen en wat voor mogelijkheden en bedreigingen hiermee gepaard gaan
- Op welke manier het bedrijf haar goede naam en reputatie kon inzetten om marktaandeel te vergroten.

Het onderzoek
Om een goed beeld te vormen van de situatie is eerst onderzoek uitgevoerd naar de markt, het klantenbestand en binnen de organisatie. De resultaten gaven ons goed inzicht in de activiteiten van de concurrentie, de productvraag vanuit de markt, en de trends en technologische ontwikkelingen die zich voordoen binnen de sector.

Uit een sterkte-zwakte analyse van het productiebedrijf in relatie tot haar potentiële Aziatische concurrenten kwam naar voren dat deze Aziatische bedrijven vooral concurreren op prijs, terwijl het productiebedrijf zich juist sterkt focust op de kwaliteit van de producten die zij levert.

De resultaten
De kennis van de markt, de klanten en de potentiële Aziatische concurrenten hebben wij toen gekoppeld aan de interne bedrijfsinformatie die was voortgekomen uit ons onderzoek.

Op basis hiervan hebben wij het bedrijf kunnen adviseren over een strategie waarmee zij hun activiteiten en middelen doelgerichter in kunnen zetten om op deze manier hun hoogwaardige niche-positie in de markt uit te bouwen.
Door deze strategie zijn zij minder gevoelig voor concurrentie vanuit Azië en kunnen zij hun prijsstelling en bijbehorende winstmarge behouden.

<<terug naar overzicht projecten