Emaildisclaimer

(for English version see below)

Het volgende is van toepassing op e-mail die u ontvangen heeft:

Deze e-mail is, alsmede de eventuele bijlagen, vertrouwelijk en valt onder het briefgeheim. Het doorzenden, gebruiken, opslaan of kopiëren van de informatie in deze e-mail zonder toestemming van de afzender is niet toegestaan. Mocht u niet de beoogde ontvanger zijn van deze e-mail, dan verzoeken wij u vriendelijk de afzender hiervan direct op de hoogte te stellen, de e-mail uit uw e-mail systeem te verwijderen en de inhoud niet aan anderen beschikbaar te stellen of te gebruiken, te kopiĆ«ren of op te slaan op welke informatiedrager dan ook.

The following disclaimer applies to the email message that you have received:

This email and any attachments is confidential and may be the subject of legal professional privilege. Any disclosure, use, storage or copying of this email without the consent of the sender is strictly prohibited. Please notify the sender immediately if you are not the intended recipient and then delete the email from your email system and do not disclose the contents to another person, use, copy or store the information in any medium.